Vatan için bu can feda olsun’ ama ölmeden, savaşabilmektir

2008-11-22 16:10:00

Vatan için bu can feda olsun’ ama ölmeden, savaºabilmektir önemli olan!Çarşamba, 19 Kasım 2008Baºarılı olabilmek için hayatta kalıp, vatandaºların bilinçlenmesi için çaba sarf etmek, bizleri daha iyi sonuçlara taºıyacaktır.Birçok insanımız, bizi yönetenlerin konuºmalarını dinliyor, Ama sadece dinliyor. Anlamadan dinlemenin zararlarını bilirmisiniz?Vatandaºımız konuºulan konuºmanın inceliklerını ve kelimelerin detayların arasındaki gizli sözcükleri bir okuyabilse, bir anlaya bilse, bizi yönetenlerden nasıl hesap soracağını düºünmek bile istemiyorum!Ulusal TV programlarının iyice basitleºtigi son yıllar da, izleyenlerin hiç- bir bilgi kazanımı olmadan zamanını öldürmesine sebep olmaktadır. Bu da ülke için çok bilgisiz bireylerin yetiºmesi demektir. Zaten siyasilerin de en çok istediği budur! Vatandaº bilmesin, anlamasın, alsın makarnasını, yaksın kömürünü, ama sussun!Halk dilinde konuºan siyasetçiye rastlamak mümkün değildir, çünkü konumsalar arasına sıkıºtırdıkları yalanı gizlemek için süslü laflara gereksinimleri vardır. Halkın anlamadığı dilden konuºmalarla bu ülkeyi bile satarlar maazallah!’’bakınız Irak ne hale geldi süslü laflara kandılar. Sonuç vahim. ªimdi Saddam’ın heykeline ilk balyozu vuran ıraklıya sormak gerekir, tabı ki yaºıyorsa! Piºmanlıları yaºıyordur! Eminim. Bizim de akıbetimiz pek farklı olmayacaktır uyuyan ve ºov akranlarından Kafsını kaldıramayan vatandaºların çoğalmasıyla bu ülke dengesini kaybedecektir!Gazi Mustafa kemal ATATÜR ün heykellerine ilk balyozu vurmak isteyenler çoğalmaktadır. Amerika nın yetiºtirdiği maaºlı elemanlar bu hazırlığı tamamlamak... Devamı